Tjänster

GRUNDLÄGGNING
Alla förekommande arbeten tex montering och svetsning av hammarband, svetsning av pålar och spont, gasskärning, demontering och kapning.

SERVICEBIL
Lätt lastbil med bakgavellift utrustad efter behov

TILLVERKNING

 • Skärning plåt
 • Trappor
 • Byggsmide
 • Inbrottskydd
 • Stålkonstruktioner m.m.

PLÅTBEARBETNING

 • Bockning
 • Hydraulpressning
 • Håltagning
 • Kantbockning
 • Kantpressning
 • Klippning
 • Stansning
 • Borrning
 • Rundvalsning

SKÄRNING

 • Gasskärning NC
 • Gasskärning, manuell
 • Plasmaskärning, manuell

SVETSNING

 • Hårdsvetsning
 • MIG- & MAG-svetsning, 135, 136, 138
 • Pinn/Elektrodsvetsning, 111
 • Rörsvetsning
 • Rörtråd
 • TIG-svetsning, 141

SERVICE, REPARATION & UNDERHÅLL
Industriservice samt reparation och underhåll av skopor, containers, lastväxlare m.m.